For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.05.2007 Examinarea preliminară 04.04.2008 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea cererii (A)

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2007 0027
(22)Data depozitului2007.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD; RIMSCHII Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian cu turbină cu ax vertical
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Temeiulart. 5
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2007 0027