For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.05.2007 Examinarea preliminară 17.07.2008 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea cererii (A) 31.03.2010 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.09.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2010 Eliberarea brevetului (C2) 02.02.2012 Valabil până la 31.08.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4028
(21)Numarul depozituluia 2007 0028
(22)Data depozitului2007.02.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihail, MD; SCOBIOLA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru producerea energiei electrice al instalaţiei eoliene
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02P 9/04 (2006.01); F03D 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.02
 Data decăderii din drepturi2012.02.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2007 0028