For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.2007 Publicarea hot. de respingere 12.10.2007 Examinarea preliminară 07.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 23.04.2012 Valabil până la 31.10.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 23.04.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3686
(21)Numarul depozituluia 2007 0110
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BALICA Serghei, MD; RIMSCHII Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data abandonarii (se considera retrasa)2007.09.30
 Temeiulart. 50(2)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.23
 Data decăderii din drepturi2012.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2007 0110