For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2007 Examinarea preliminara 20.03.2008 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea cererii (A) 30.09.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2007 0111
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; TURTĂ Constantin, MD; ŞOFRANSCHI Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Sursă chimică de energie electrică
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01M 6/04 (2006.01); H01M 6/24 (2006.01); H01M 6/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, CIOCÂRLAN Alexandru
 Data publicării hotărârii de respingere2009.09.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2007 0111