For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.05.2007 Examinarea preliminară 30.09.2007 Publicarea hot. de retragere 15.01.2009 Examinarea de fond 30.04.2009 Publicarea cererii (A) 30.09.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2007 0113
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BĂRLĂDEANU Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 11/04 (2008.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data retragerii2007.09.30
 Data publicării hotărârii de respingere2009.09.30 
 Temeiulart. 8
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2007 0113