For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2007 Examinarea preliminară 27.02.2008 Examinarea de fond 04.11.2008 Tansformarea în CBISD 31.12.2008 Publicarea cererii (A)

Cerere Transformata in Inventie de scurta durata


(21)Numarul depozituluia 2007 0143
(22)Data depozitului2007.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOV Konstantin, MD;
(54)Titlul inventiei Sursă de energie termică
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 7/144 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Statutul cererii/brevetuluiCerere Transformata in Inventie de scurta durata
Up
/Inventions/details/a 2007 0143