For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 03.12.2007 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2007 0144
(22)Data depozitului2007.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a fluxului ionilor de hidrogen
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, CIOCÂRLAN Alexandru
 Data publicării hotărârii de respingere2009.12.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2007 0144