For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminară 03.12.2007 Examinarea de fond 28.02.2009 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2012 Valabil până la 28.02.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.12.2021 06.08.2027 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/a 2007 0218/Eng~a 2007 0218