For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.09.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.10.2007 Examinarea preliminară 07.12.2007 Examinarea de fond 30.11.2008 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.05.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2009 Eliberarea brevetului (G2) 24.09.2012 Valabil până la 31.03.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 24.09.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3754
(21)Numarul depozituluia 2007 0258
(22)Data depozitului2007.09.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Perete al concentratorului de vânt al motorului eolian
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.11.30
(47)Data eliberării brevetului2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.09.24
 Data decăderii din drepturi2012.09.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2007 0258