For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.01.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2009 Publicarea cererii (A) 31.10.2009 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0295
(22)Data depozitului2007.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPU Mihai, MD; MATRONIŢKII Alexandr, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru topirea bitumului
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10C 3/12 (2006.01); B03B 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 Data retragerii2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2007 0295