For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.03.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2009 Publicarea cererii (A) 31.01.2010 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2008 0038
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Pală a turbinei motorului eolian cu axă verticală de rotaţie
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2010.01.31 
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2008 0038