For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea cererii (A) 30.04.2010 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2008 0041
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru alimentarea cu energie electrică a mijloacelor de transport
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60M 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Data retragerii2010.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2008 0041