For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.02.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.10.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 26.02.2013 Valabil până la 31.08.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3918
(21)Numarul depozituluia 2008 0059
(22)Data depozitului2008.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Boris, MD; JURAVLIOV Anatol, MD; ŞIT Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie cu pompă de căldură pentru sistemul de alimentare cu căldură
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 30/00 (2006.01); F25B 30/02 (2006.01); F25B 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.26
 Data decăderii din drepturi2013.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2008 0059