For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.12.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (C2) 24.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4035
(21)Numarul depozituluia 2008 0264
(22)Data depozitului2008.10.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de sumare a energiei electrice a instalaţiilor eoliene
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/10 (2006.01); H02M 7/19 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01); F03D 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.24
 Data decăderii din drepturi2013.10.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2008 0264