For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.05.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 30.04.2011 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0043
(22)Data depozitului2009.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu electric de obţinere a căldurii
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 1/00 (2006.01); H05B 7/00 (2006.01); H05H 1/00 (2006.01); H02N 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, CERNEI Tatiana
 Data publicării hotărârii de respingere2011.04.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2009 0043