For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.05.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 30.04.2011 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0044
(22)Data depozitului2009.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOIAN Constantin, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Receptor de căldură solară
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 Data publicării hotărârii de respingere2011.04.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2009 0044