For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 13.01.2011 Tansformarea in CBISD

Cerere Transformata in Inventie de scurta durata


(21)Numarul depozituluia 2009 0059
(22)Data depozitului2009.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie fundament
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 27/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Statutul cererii/brevetuluiCerere Transformata in Inventie de scurta durata
Up
/Inventions/details/a 2009 0059