For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4088
(21)Numarul depozituluia 2009 0062
(22)Data depozitului2009.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de ghidare a vântului pentru motor eolian
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.12
 Data decăderii din drepturi2014.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2009 0062