For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.11.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2011 Eliberarea brevetului (C1) 19.10.2014 Valabil până la 31.05.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4090
(21)Numarul depozituluia 2009 0109
(22)Data depozitului2009.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de majorare a acidităţii active a vinului sec
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); C25B 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.01.31
(47)Data eliberării brevetului2011.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.19
 Data decăderii din drepturi2014.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2009 0109