For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.11.2009 Examinarea preliminara si de fond 22.03.2011 Tansformarea in CBISD 30.04.2011 Publicarea cererii (A2)

Cerere Transformata in Inventie de scurta durata


(21)Numarul depozituluia 2009 0112
(22)Data depozitului2009.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOIAN Constantin, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Colector solar cu reflectoare de lumină
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/06 (2006.01); F24J 2/16 (2006.01); F24J 2/18 (2006.01); F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/42 (2006.01); H01L 31/04 (2006.01); H01L 31/048 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 Statutul cererii/brevetuluiCerere Transformata in Inventie de scurta durata
Up
/Inventions/details/a 2009 0112