For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0125
(22)Data depozitului2009.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Piesă a carcasei motorului eolian
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 Data publicării hotărârii de respingere2011.06.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2009 0125