For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.07.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2011 Publicarea cererii (A2) 31.10.2013 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2010 0063
(22)Data depozitului2010.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv electric pentru obţinerea energiei termice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 1/00 (2006.01); H05B 6/00 (2006.01); H05B 7/00 (2006.01); B01J 7/00 (2006.01); F23C 5/00 (2006.01); F23C 5/02 (2006.01); C09K 5/02 (2006.01); C09K 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 Data retragerii2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2010 0063