For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.05.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2011 Publicarea cererii (A2) 31.07.2013 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2010 0065
(22)Data depozitului2010.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; OVSEANNICOVA Tatiana, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Metantanc
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 Data publicării hotărârii de respingere2013.07.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2010 0065