For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.05.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 10.05.2015 Valabil până la 30.11.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4076
(21)Numarul depozituluia 2010 0066
(22)Data depozitului2010.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; OVSEANNICOVA Tatiana, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metantanc
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01); C02F 11/18 (2006.01); F15B 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.10
 Data decăderii din drepturi2015.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2010 0066