For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4101
(21)Numarul depozituluia 2010 0071
(22)Data depozitului2010.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACARI Vasile, MD; RUDIC Valeriu, MD; PUTIN Victor, MD; MACARI Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stimulare a productivităţii puilor broiler
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/66 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01); A61P 3/02 (2006.01); A01K 67/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.01
 Data decăderii din drepturi2015.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2010 0071