For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.03.2011 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2012 Publicarea cererii (A2) 30.11.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2013 Eliberarea brevetului (C1) 03.03.2016 Valabil pana la 30.09.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4185
(21)Numarul depozituluia 2011 0020
(22)Data depozitului2011.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru sudare cu arc electric
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 9/00 (2006.01); B23K 9/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.11.30
(47)Data eliberării brevetului2013.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.03
 Data decăderii din drepturi2016.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2011 0020