For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.08.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2013 Publicarea cererii (A2) 28.02.2013 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2011 0069
(22)Data depozitului2011.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎCOVA Elena, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de asigurare a securităţii populaţiei
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A99Z 99/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 Data publicării hotărârii de respingere2013.02.28 
 Temeiulart. 6
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2011 0069