For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.08.2011 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2013 Publicarea cererii (A2) 31.01.2014 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0070
(22)Data depozitului2011.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru modificarea valorii tensiunii curentului alternativ
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 27/34 (2006.01); H01F 27/38 (2006.01); H01F 27/28 (2006.01); H01F 27/29 (2006.01); H02P 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, CERNEI Tatiana
 Data retragerii2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2011 0070