For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.08.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2013 Publicarea cererii (A2) 31.01.2014 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0071
(22)Data depozitului2011.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru transportul energiei electrice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/00 (2006.01); H02J 3/38 (2006.01); H02J 3/46 (2006.01); H02J 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, CERNEI Tatiana
 Data retragerii2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2011 0071