For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.08.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.09.2018 Examinarea preliminară 11.12.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 11.12.2018 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 22.01.2021 17.08.2023 Valabil până la 17.08.2024 Achitarea taxei de menţinere 17.08.2038 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/a 2018 0063/brevet~Acordare~a 2018 0063