For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.02.2009 Tansformarea in CBISD 24.02.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2012 Valabil pana la 31.12.2012 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului19
(21)Numarul depozituluis 2009 0024
(22)Data depozitului2007.04.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2007 0107 2009.02.20
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.23
 Data decăderii din drepturi2012.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0024