For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2011 Depunerea cererii 13.01.2011 Tansformarea in CBISD 24.01.2011 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2011 Eliberarea brevetului (Z) 01.06.2014 Valabil pana la 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului348
(21)Numarul depozituluis 2011 0012
(22)Data depozitului2009.06.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie fundament transportabilă pentru pantă
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0059 2011.01.13
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 27/12 (2006.01); E02D 27/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.01
 Data decăderii din drepturi2014.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2011 0012