For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2011 Depunerea cererii 13.01.2011 Tansformarea în CBISD 24.01.2011 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.03.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2011 Eliberarea brevetului (Z) 01.06.2014 Valabil până la 31.12.2014 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 01.06.2015 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/s 2011 0012/fig~s 2011 0012