For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2011 Depunerea cererii 22.03.2011 Tansformarea in CBISD 24.03.2011 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (Z) 19.10.2014 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului378
(21)Numarul depozituluis 2011 0059
(22)Data depozitului2009.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOIAN Constantin, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Colector solar cu reflectoare de lumină
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0112 2011.03.22
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/06 (2006.01); F24J 2/16 (2006.01); F24J 2/18 (2006.01); F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/42 (2006.01); H01L 31/04 (2006.01); H01L 31/048 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.19
 Data decăderii din drepturi2014.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2011 0059