For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2011 Depunerea cererii 22.03.2011 Tansformarea în CBISD 24.03.2011 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (Z) 19.10.2014 Valabil până la 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului377
(21)Numarul depozituluis 2011 0060
(22)Data depozitului2009.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; BÎCOVA Elena, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Colector solar cu reflectoare de lumină
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0111 2011.03.22
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/02 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/10 (2006.01); F24J 2/14 (2006.01); F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/34 (2006.01); F24J 2/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.10.19
 Data decăderii din drepturi2014.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2011 0060