For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (Z) 30.12.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului576
(21)Numarul depozituluis 2012 0004
(22)Data depozitului2011.12.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihai, MD; SPEIAN Aurel, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem electric de iluminat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F21S 4/00 (2006.01); F21S 9/02 (2006.01); H05B 37/02 (2006.01); H01L 29/861 (2006.01); H01L 31/042 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.30
 Data decăderii din drepturi2016.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2012 0004