For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (Z) 30.12.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 30.12.2017 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/s 2012 0004/brevet~Acordare~s 2012 0004