For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.07.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.10.2013 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2014 Eliberarea brevetului (Z) 09.07.2018 Valabil pana la 31.03.2019 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului763
(21)Numarul depozituluis 2013 0122
(22)Data depozitului2013.07.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; TROŢCHII Ivan, BY; TARAN Marina, MD; PONOMARIOV Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stabilizare a vinului spumant (variante)
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01); C12H 1/00 (2006.01); C12H 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.04.30
(47)Data eliberării brevetului2014.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.09
 Data decăderii din drepturi2018.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2013 0122