For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2014 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.11.2014 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (Z) 14.05.2019 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului876
(21)Numarul depozituluis 2014 0062
(22)Data depozitului2014.05.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ŞIT Mihail, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Carcasă pentru seră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.02.28
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.05.14
 Data decăderii din drepturi2019.05.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0062