For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.06.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.09.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2015 Eliberarea brevetului (Z) 30.06.2019 Valabil pana la 29.02.2020 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului865
(21)Numarul depozituluis 2014 0097
(22)Data depozitului2014.06.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARTAŞEV Anatoli, MD; BUREŢ Elena, MD; COEV Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a produsului lactat fermentat praf
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/127 (2006.01); A23C 1/00 (2006.01); A23C 1/08 (2006.01); A23C 23/00 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.01.31
(47)Data eliberării brevetului2015.09.30
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.06.30
 Data decăderii din drepturi2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0097