For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.04.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.06.2015 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.10.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2017 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului962
(21)Numarul depozituluis 2015 0051
(22)Data depozitului2015.04.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SRL "VISBURG", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ŞIT Mihail, MD; TÎRŞU Mihai, MD; BURCIU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SRL "VISBURG", MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie solară pentru producerea energiei
(13)Codul documentuluiY
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/16 (2015.01); H01L 31/046 (2015.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2017.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2015 0051