For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.03.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (Z) 16.02.2021 Valabil până la 30.09.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1058
(21)Numarul depozituluis 2016 0021
(22)Data depozitului2016.02.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Convertor bidirecţional de tensiune de curent alternativ în tensiune de curent alternativ
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/02 (2006.01); H02M 5/04 (2006.01); H02M 5/10 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.02.16
 Data decăderii din drepturi2021.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2016 0021