For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (Z) 13.06.2022 Valabil până la 30.09.2022 13.06.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1211
(21)Numarul depozituluis 2017 0075
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lungul stâlpului de beton armat al liniei electrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B66F 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0075