For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.09.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (Z) 07.08.2022 Valabil pana la 25.03.2023 07.08.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1256
(21)Numarul depozituluis 2017 0090
(22)Data depozitului2017.08.07
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARTAŞEV Anatoli, MD; COEV Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a maielei bacteriene uscate pentru fabricarea produselor lactate fermentate
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); A23C 1/08 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01); A23C 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.07
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0090