For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.08.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.09.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 20.09.2017 Constituirea depozitului naţional reglementar 30.04.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2018 Eliberarea brevetului (Z) 09.08.2022 Valabil până la 30.09.2022 09.08.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1250
(21)Numarul depozituluis 2017 0091
(22)Data depozitului2017.08.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de detectare a rupturilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat a i liniilor electrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/90 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, CERNEI Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0091