For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminară 10.05.2018 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 11.05.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2022 22.03.2023 Valabil până la 22.03.2024 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1280
(21)Numarul depozituluis 2018 0024
(22)Data depozitului2018.03.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de detectare a deteriorărilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat ai liniilor electrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/90 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2018 0024