For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.05.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminară 14.08.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 14.08.2018 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea cererii (U2) 31.12.2020 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluis 2018 0041
(22)Data depozitului2018.05.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTORONCĂ Sveatoslav, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de aprovizionare a consumatorilor cu energie electrică la generarea distribuită cu utilizarea surselor de energie regenerabilă
(13)Codul documentuluiU2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 4/00 (2006.01); H02J 7/34 (2006.01); H02J 15/00 (2006.01); F03D 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, GHIŢU Irina jr.
 Data retragerii2020.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/s 2018 0041