For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.09.2019 Examinarea preliminară 25.09.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 25.09.2019 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 15.08.2022 06.08.2024 Valabil până la 06.08.2025 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1441
(21)Numarul depozituluis 2019 0089
(22)Data depozitului2019.08.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUVOROV Alexandr, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de semnale periodice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H03K 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2019 0089