For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.09.2019 Examinarea preliminară 25.09.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 25.09.2019 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 03.12.2020 31.05.2021 Achitarea taxei de eliberare, menţinere în vigoare şi suplimentară

Brevet acordat


(11)Numarul documentului1441
(21)Numarul depozituluis 2019 0089
(22)Data depozitului2019.08.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUVOROV Alexandr, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de semnale periodice
(13)Codul documentuluiY
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H03K 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, GHIŢU Irina jr.
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/Inventions/details/s 2019 0089