For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.09.2019 Examinarea preliminară 25.09.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 25.09.2019 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 08.10.2022 06.08.2024 Valabil până la 06.08.2025 Data expirării brevetului
Up
/Inventions/details/s 2019 0089/brevet~Raportdoc~s 2019 0089