Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2824
(21)Numarul depozituluia 2002 0155
(22)Data depozitului2002.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; IAROŞENCO Evgheni, MD; SIZOV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv reversiv de reglare a fazei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/257 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02J 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia, MALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.04
 Data decăderii din drepturi2007.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.12.2021